با کلیک بر روی 1+ جیب نت را در گوگل محبوب کنید

عاشقانه های پائولو کوئلیو (۲)

  1. عشق همواره بردبار است.
  2. اگر عشق بورزید در ماورای شریعتید حتی اگر بر این آگاه نباشید.
  3. عشق قانونی است که در خود تمام قانون های دیگر را خلاصه می کند.
  4. ایمان فقط راهی است که ما را به عشق اعظم می رساند.
  5. بدون تبعیض، بدون زمان مشخص، بدون پیش فرض، بدون ترس از رنج، عشق بورزید.
  6. برای عشق هیچ چیز دشوار نیست.
  7. عشقی که در انتظار پاداش نیست، می تواند هر لحظه از هستی اش را با نور خود لبریز کند.
  8. عشق انسان را دگرگون میکند پس بگذارید وارد شود.
  9. اگر شجاعت کشتن خودمان را داریم، پس شجاعت ادامه دادن زندگی مان را هم داریم.
  10. عشق تجلی نیرومند و سخاوتمندی از زندگی ماست، شخصیت انسان در کاملترین مرحله نمو خود.
عشق همواره بردبار است. اگر عشق بورزید در ماورای شریعتید حتی اگر بر این آگاه نباشید. عشق قانونی است که در خود تمام قانون های دیگر را خلاصه می کند. ایمان فقط راهی است که ما را به عشق اعظم می رساند. بدون تبعیض، بدون زمان مشخص، بدون پیش فرض، بدون ترس از رنج، عشق بورزید. برای عشق هیچ چیز دشوار نیست. عشقی که در انتظار پاداش نیست، می تواند هر لحظه از هستی اش را با نور خود لبریز کند. عشق انسان را دگرگون میکند پس بگذارید وارد شود. اگر شجاعت کشتن خودمان را داریم، پس شجاعت ادامه دادن…

بازبینی عمومی

امتیاز کاربران: اولین ارسال کننده باشید!
0

پاسخی بنویسید