با کلیک بر روی 1+ جیب نت را در گوگل محبوب کنید

پندهایی درباره راه موفقیت که ذهنتان را بیدار خواهد کرد و قلبتان را مطمئن (بخش دوم)

در این بخش می خواهیم به ادامه بخش پندهایی برای موفقیت بپردازیم پس با جیب نت همراه باشید.
همیشه به یاد داشته باشید برای اینکه در نبرد با رقیبانتان پیروز شوید متفاوت باشید.
هر انسانی یک استعداد و نعمت غیر قابل تکرار است. استعدادهای ما فقط آن چیزهایی نیست که هست یا داریم، بلکه میتواند چیزهایی باشد که نیست و نداریم.
80793735-4804445
بزرگترین زندانی که برای خود می سازیم ترس از آن است که، دیگران درباره ما چه می اندیشند…
انسان ها همیشه بت می سازند، بعضی ها با سنگ و چوب و عده ای با باورهایشان. اولی ترسناک نیست، چون با یک تبر در هم می شکند! ولی دومی بلایی است که هیچ جامعه ای از آن مصون نمانده است. پس بشکن…باورهایی را که از تو یک زندانی ساخته است بی آنکه بدانی.
پرنده ای که پرواز بلد نیست به قفس می گوید تقدیر،تقدیر را با ضربه ی تدبیر بشکن.آری باور پرستی ممنوع. باور پرستی یعنی متوقف شدن، در حالی که مسیر تکامل و تعالی باور و افکار آدمی همیشه باز است،چراکه انسان محکوم اصل ثابت تغییر است و برای همین نمی توان با یک سری اندیشه و باورهای تاریخ گذشته زندگی زمان حال و آینده را تعیین و تضمین کرد. باورهای ما همیشه بایستی در جهت بروز رسانی و متعالی شدن هدایت شوند.
82982836101166780784
کسی که اعتماد به نفس و عزت نفس دارد، نیاز زیادی به تحسین دیگران ندارد. سعی کنیم همیشه از تحسین درونی غنی باشیمنه اینکه وابسته تحسین بیرونی باشیم. تحسین بیرونی ناپایدار است و همیشه هم در دسترس نیست، اما تحسین درونی می تواند پایدار و همیشه در دسترس ما باشد.
به یاد داشته باشیم: تنها تفاوت بین غیر ممکن و ممکن، یک اراده ی آهنین است.
اشخاص را مانند یک چای کیسه ای در نظر بگیرید، تا انها را در آب داغ نیاندازید، متوجه جوهر وجود نمی شوید. آری تا وقتی انسان ها در آب داغ (مشکلات و سختی های پیش روی زندگی) انداخته نشده باشند، متوجه جوهر وجودی خودشان نمی شوند. انسان ها در آزمون ها و بلا ها شناخته و حتی ساخته می شوند. آری از سختی ها نترسیم و بگذاریم جوهر وجودی ما تواناتر از سختی ها متظاهر شوند.
14052387511
استقامت:
رودخانه دل صخره را می شکافد نه به خاطر قدرتش بلکه به خاطر پایداریش.
رودخانه دل صخره را می شکافد نه بخاطر قدرش بلکه بخاطر پایداریش.آری استقامت داشته باشیم تا قامت سرافراز داشته باشیم. مثل رودی همیشه جاری باشیم و از صخره ها (مشکلات) ترسی به دل نداشته باشیم و آگاه باشیم که انعطاف پذیری، قدرت داشتن است.برای اهل تفکر،طبیعت همیشه الهام بخش است.
588
نمی شود با افکار منفی احساس مثبت و شادی به وجود آورد. ذهن خودمان را مثل یک ظرف فرض کنیم، وقتی با افکار منفی پرش کنیم، دیگر جایی برای افکار مثبت باقی نمی ماند.
HamMihan-201510465813349325501436104411.9566
تغییر نشانگر فرآیند رشد است.
تغییر یعنی : زندگی
تغییر یعنی: جاری بودن،حرکت داشتن و رو به جلو گام برداشتن
تغییر یعنی: دو و بازدم،یعنی هنوز زنده ام
تغییر یعنی: من می توانم بهتر از دیروز و امروزم باشم
تغییر یعنی: من محکوم به گذشته نیستم
تغییر یعنی: امید بهبودی
تغییر یعنی: باز بودن مسیر تکامل و تعالی
تغییر یعنی: ترک عادت های مزاحم و تاریخ گذشته
تغییر یعنی: بروز شدن و بروز ماندن
تغییر یعنی: امکان از دیروز بهتر اندیشیدن و عمل کردن
تغییر یعنی: سازگاری و هماهنگی با جهان هستی
تغییر یعنی: به پیش رفتن
تغییر یعنی: با دیگران رقابت سالم داشتن
تغییر یعنی: رقابت با خود دیروزمان
تغییر یعنی: چهار فصل طبیعت (بهار،تابستان،پاییز و زمستان)
تغییر یعنی: یخ های خود را آب کردن
تغییر یعنی: امروزی متفاوت داشتن از دیروز
تغییر یعنی: بهانه های دیروز دیگر برای امروز بهایی ندارد
تغییر یعنی: از آنچه که دیروز می ترسیدیم، امروز نمی ترسیم
تغییر یعنی: من انی نیستم که بودم و آنی نخواهم بود که نیستم
تغییر یعنی: من بزرگ شده ام و مرا به چشم کودک دیروزی نگاه نکن
تغییر یعنی: پروانه شدن
به یاد داشته باشیم: تغییر ما فقط به دست خودمان ممکن است.
مدیریت تغییرات سازمانی

 

در این بخش می خواهیم به ادامه بخش پندهایی برای موفقیت بپردازیم پس با جیب نت همراه باشید. همیشه به یاد داشته باشید برای اینکه در نبرد با رقیبانتان پیروز شوید متفاوت باشید. هر انسانی یک استعداد و نعمت غیر قابل تکرار است. استعدادهای ما فقط آن چیزهایی نیست که هست یا داریم، بلکه میتواند چیزهایی باشد که نیست و نداریم. بزرگترین زندانی که برای خود می سازیم ترس از آن است که، دیگران درباره ما چه می اندیشند... انسان ها همیشه بت می سازند، بعضی ها با سنگ و چوب و عده ای با باورهایشان. اولی ترسناک نیست، چون…

بازبینی عمومی

امتیاز کاربران: اولین ارسال کننده باشید!
0

پاسخی بنویسید