با کلیک بر روی 1+ جیب نت را در گوگل محبوب کنید

عارفانه های پائولو کوئلیو (۱)

 • ضرورت داشتن یک چیز خاص که گاهاً بی اهمیت نیز می باشد، باعث می شود تا ما تبدیل به زندانی آن چیزبشویم.
 • همگی ما خودمان را برای کشتن اژدها آماده می کنیم، اما در پایان به وسیله ی مورچه های کوچک دریده می شویم که هرگز به آنها اهمیتی نمی دادیم.
 • کسی که خدا می شناسد،توصیف نمی کند. کسی که خدا را توصیف میکند او را نمی شناسد.
 • مسافرت بهترین روش یادگیری است.
 • اگر شما دو پرنده را به یکدیگر ببندید، آنها در مجموع چهار بال خواهند داشت، اما هرگز موفق به پرواز نخواهند شد.
 • یک شهر هرگز از جای خود تکان نمی خورد، یک ارتش می تواند ان را نابود کند، اما شهر به جایی نمی رود.
 • برخی از مشکلات را بپذیرید تا بتوانید در مقابل احساس کشنده ی خود بزرگ بینی مقاومت کنید.
 • ظن و تردید است که باعث رشد ما شده و ما را وادار می کند تا بدون ترس و وحشت به پاسخ های بسیاری که برای یک سوال وجود دارند نگاهی بیندازیم.
 • تمام چیزهایی که در مقابل ما قرار دارند، به ما شانس و فرصت یادگیری و یا آموزش دادن را می دهند.
 • فقط یک راه برای مواجه شدن با یک مشکل وجود دارد، حمله ی مستقیم به آن.
 • کسی که میخواهد یک استاد باشد، فقط بایستی یک رشته را انتخاب کند تا در ان به مرحله ی تکامل برسد.
 • بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می کشیم، چرا که نمی دانیم با آنها چه کنیم.
 • شما همان گونه و با همان معیارهایی محاکمه می شوید که دیگران را محاکمه کرده اید.
ضرورت داشتن یک چیز خاص که گاهاً بی اهمیت نیز می باشد، باعث می شود تا ما تبدیل به زندانی آن چیزبشویم. همگی ما خودمان را برای کشتن اژدها آماده می کنیم، اما در پایان به وسیله ی مورچه های کوچک دریده می شویم که هرگز به آنها اهمیتی نمی دادیم. کسی که خدا می شناسد،توصیف نمی کند. کسی که خدا را توصیف میکند او را نمی شناسد. مسافرت بهترین روش یادگیری است. اگر شما دو پرنده را به یکدیگر ببندید، آنها در مجموع چهار بال خواهند داشت، اما هرگز موفق به پرواز نخواهند شد. یک شهر هرگز از جای…

بازبینی عمومی

امتیاز کاربران: 4.9 ( 1 آراء)
0

پاسخی بنویسید