با کلیک بر روی 1+ جیب نت را در گوگل محبوب کنید

عاشقانه های پائولو کوئلیو(۱)

 • با آنچنان عشقی در قلبت زندگی کن که اگر احیاناً اشتباهاً به جهنم رفتی، خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند.
 • بدترین راه حفظ یک ازدواج محروم کردن دیگری از آزادی هایش می باشد.
 • دوران کهن سالی ما به روش زندگی ما بستگی دارد.
 • عشق حقیقی در پی پاداش نیست، اما لیاقتش را دارد.
 • هرچه بیشتر به کسی عشق می ورزیم، بیشتر در اسرار آن نفوذ می کنیم.
 • آن جا که امکان نفرت هست، امکان عشق هم هست، فقط کافی است از میان این دو یکی را انتخاب کنیم.
 • لحظه ای که شهامت نشان دادن عشق را داشتیم.میل خود را به زندگی باز می یابیم.
 • مردها از احساس برتری لذت غریبی می برند، ئ نمی دانند در بیشتر موارد به شیوه ای کاملاً پیش بینی شده رفتار می کنند.
 • عشق نفع خویش را خواهان نیست.
 • این زبان قلب توست که طریقه ی صحیح یافتن را به تو نشان می دهد.
 • به یاد  داشته باشیم که همه چیز در این زندگی ناپایدار است.
با آنچنان عشقی در قلبت زندگی کن که اگر احیاناً اشتباهاً به جهنم رفتی، خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند. بدترین راه حفظ یک ازدواج محروم کردن دیگری از آزادی هایش می باشد. دوران کهن سالی ما به روش زندگی ما بستگی دارد. عشق حقیقی در پی پاداش نیست، اما لیاقتش را دارد. هرچه بیشتر به کسی عشق می ورزیم، بیشتر در اسرار آن نفوذ می کنیم. آن جا که امکان نفرت هست، امکان عشق هم هست، فقط کافی است از میان این دو یکی را انتخاب کنیم. لحظه ای که شهامت نشان دادن عشق را داشتیم.میل خود را…

بازبینی عمومی

امتیاز کاربران: اولین ارسال کننده باشید!
0

پاسخی بنویسید