با کلیک بر روی 1+ جیب نت را در گوگل محبوب کنید

پندهایی درباره راه موفقیت که ذهنتان را بیدار خواهد کرد و قلبتان را مطمئن (بخش سوم)

در این بخش میخواهیم به ادامه ی پندهایی درباره راه موفقیت بپردازیم، با بخش سوم از این قسمت با جیب نت همراه باشید.

می گویند اگر اهدافتان شما را نترسانند، کوچک اند. آنهایی که میخواهند رشد کنند و بزرگ شوند و دیده شوند، باید به فکر تحقق اهداف بزرگ باشند.
اگر تغییر نکنیم نابود می شویم! باید تغییراتی را در نوع نگاهمان به وجود آوریم.
کلیدهای تغییر عبارتند از:
کلید اول: خواستن
کلید دوم: خالی کردن ذهن از تعصب ها
کلید سوم: داشتن باور مثبت نسبت به خود
کلید چهارم: دست به عمل زدن
و به یاد داشته باشیم که عظمت زندگی به علم نیست به عمل است.
Change
اندیشیدن مثل کاشتن است و هر کس کاشته ها (اندیشیده ها) ی خود را درو میکند.گندم از گندم بروید جو ز جو. فکر منفی از فکر منفی بروید و فکر مثبت از فکر مثبت. هر چیزی همجنس و شبیه خود را جذب میکند.
Tree-Sprout-Westchester-Tree-Life
کوچکتر که بودیم ایمانمان بزرگتر بود، بادبادک می ساختیم و نمی ترسیدیم که باد نباشد. آن جایی که باد نمی وزد آدم ها دو دسته می شوند، آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند و آن هایی که میدوند تا بادبادکشان بالا بماند. برخی محصور ذهن خود هستند و برخی محبوب ذهن خویشتن. ذهن برخی خوشبختی ساز است و ذهن یک عده بد بختی ساز.آنهایی که بادبادکشان را جمع می کنند تسلیم شرایط شده اند ولی انهایی که می دوند تا بادبادکشان را بالا نگه دارند تسلیم شرایط نشده و شرایط را خودشان ایجاد میکنند تا به هدف خود برسند.
images
به یاد داشته باشید: مشکل بودن به معنای غیر ممکن بودن نیست.
هیچ چیز به آسانی، آسان نمی شود. حتی کارهای ممکن هم نیاز به تلاش دارند ولی کارهای مشکل به تلاش مضاعف نیاز دارند. راه موفقیت راه تلاش و مقاومت است.اما خوب است با کوله باری از عشق و انگیزش و اراده و اعتماد به نفس و … مسیر موفقیت را طی کنیم. برای تقویت اراده باید اهل عمل باشیم و به آنچه باور داریم عمل کنیم. اراده یعنی حرکت داشتن و با سکون و بی خیالی نمی شود اراده خودمان را تقویت کنیم.
stone-plants
بزرگترین زندان انسان افکار محدودش است. هر چه تفکر محدودتر باشد میله های این زندان قطورتر خواهد بود و رهایی از آن مشکل تر.
cage
می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. تحقق ارزوی بزرگ ارداه ی آهنین می خواهد. وقتی اراده کردیم بایستی آنرا به خوبی اداره و مدیریت کنیم، از خواسته ی خودمان و از حرکتمان دست نکشیم و راهمان را تا آخر ادامه دهیم، چراکه موفقیت در آخر راه قرار دارد.
three-wishes
افراد در مقابل تغییر چهار واکنش از خود نشان میدهند:
۱- تغییر را می سازند مانند کارآفرینان
۲- تغییر را پیش بینی می کنند مانند مدیران
۳- با تغییر، تغییر میکنند مانند طبقه ی متوسط انسان ها
۴- در برابر تغییر مقاومت می کنند مانند نادان ها و طبقه ی پایین از انسان ها
آفرینش موفقیتف عشق، هیجان و شور و نشاط می خواهد، با حال گرفته و افسردگی نمی شود قله ی موفقیت را فتح کرد. موفقیت یعنی عبور از دل شکست ها و در نهایت غالب آمدن بر لشگر مشکلات. موفقیت، پاداش تلاش های ماست. موفقیت مزد و دستمزد تلاش های فکری و عملی ماست و موفقیت چیزی نیست که بشود کادو گرفت و به هر کسی دلمان خواست تقدیم کنیم.
عشق، قلب موفقیت است و ذهن،مغز موفقیت است.

در این بخش میخواهیم به ادامه ی پندهایی درباره راه موفقیت بپردازیم، با بخش سوم از این قسمت با جیب نت همراه باشید. می گویند اگر اهدافتان شما را نترسانند، کوچک اند. آنهایی که میخواهند رشد کنند و بزرگ شوند و دیده شوند، باید به فکر تحقق اهداف بزرگ باشند. اگر تغییر نکنیم نابود می شویم! باید تغییراتی را در نوع نگاهمان به وجود آوریم. کلیدهای تغییر عبارتند از: کلید اول: خواستن کلید دوم: خالی کردن ذهن از تعصب ها کلید سوم: داشتن باور مثبت نسبت به خود کلید چهارم: دست به عمل زدن و به یاد داشته باشیم که…

بازبینی عمومی

امتیاز کاربران: اولین ارسال کننده باشید!
0

پاسخی بنویسید