با کلیک بر روی 1+ جیب نت را در گوگل محبوب کنید

آرشیو تگها: "دلتنگی"

دلتنگی یک شعر

  تصمیم گرفتی که ترکم کنی و باز بری از این خونه نمی دونستی که بی تو می میرم من، تنها تو این خونه عطر تنت مونده اما هنوز اینجا عشقت برای من تعبیر یک رویا دیوارای خونه واسم یه زندونه تنها تو بودی تو، گرمیه این خونه عکست روی دیوار مرور یک عشقه تصویر مبهم از رویای یک عشقه ...

ادامه متن »

دلتنگی

گاهی دلم میگیرد و احساس میکنم فرسنگها از خودم دور افتاده ام می خندم ولی نه از ته دل گریه میکنم ولی نه از ته دل براستی مرا چه شده؟ این سوالیست که این روزها از خود می پرسم آرامش خود را در کجا گم کرده ام که نمیتوانم آنرا پیدا کنم در خیابان راه میروم نه آنگونه که خود ...

ادامه متن »