با کلیک بر روی 1+ جیب نت را در گوگل محبوب کنید

آرشیو تگها: "عاشقانه های پائولو کوئلیو(1)"

عاشقانه های پائولو کوئلیو(۱)

با آنچنان عشقی در قلبت زندگی کن که اگر احیاناً اشتباهاً به جهنم رفتی، خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند. بدترین راه حفظ یک ازدواج محروم کردن دیگری از آزادی هایش می باشد. دوران کهن سالی ما به روش زندگی ما بستگی دارد. عشق حقیقی در پی پاداش نیست، اما لیاقتش را دارد. هرچه بیشتر به کسی عشق می ...

ادامه متن »